Odpovědný zástupce

Chystáte se aktivně podnikat v oboru stavebnictví?

Odpovědný zástupce

Zajišťujeme právní ustanovení odpovědného zástupce pro podnikatele ve stavebnictví dle § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, dále jen živnostenský zákon.

Schází Vám k vašemu podnikání pořebné koncesované a vázané živnosti?

Obraťte se na nás

Odpovědný zástupce dle zákoníku

Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, dle § 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli vázána smluvním vztahem na základě příkazní smlouvy, uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Odpovědný zástupce, může být ustanoven max. pro čtyři podnikatelské subjekty.

vice informací