Odpovědný zástupce

Chystáte se aktivně podnikat v oboru stavebnictví?

Ustanovení odpovědného zástupce

Jak postupovat? Co k tomu potřebujete?

 1. Kontaktujte nás zde
 2. Potřebné doklady pro živnostenský úřad
  • Doklad odpovědného zástupce o splnění odborné způsobilosti, podle druhu živnosti - osvědčení o autorizaci (dokládá zástupce).
  • Čestné prohlášení odpovědného zástupce s úředně ověřeným podpisem. Čestné prohlášení lze učinit přímo na živnostenském odboru s tím, že podpis odpovědného zástupce bude ověřen na místě příslušnou referentkou.
  • Průkazy totožnosti jednajících osob, tedy oznamovatele a odpovědného zástupce.
 3. Potřebné formuláře a kde je získáte?:
  • Formulář se nazývá JRF a Prohlášení odpovědného zástupce a jsou k dispozici v tištěné podobě na živnostenském odboru.
   V elektronické verzi také na www.mpo.cz, sekce podpora podnikání – Jednotný registrační formulář. Vyplní referent/ka živnostenského úřadu.

Pozor na sankce, které mohou být uplatněny podnikateli bez ustanovení odpovědného zástupce, ve smyslu ustanovení § 62 živnostenského zákona:

Nepředloží-li podnikatel živnostenskému úřadu ke schválení ustanovení odpovědného zástupce pro živnost koncesovanou nebo neoznámí ukončení výkonu jeho funkce, případně neustanoví nového odpovědného zástupce – sankce až do výše 100000Kč.

Neoznámí-li podnikatel živnostenskému úřadu ustanovení odpovědného zástupce pro živnost ohlašovací nebo ukončení výkonu jeho funkce – sankce až do výše 50000Kč.